Reportaža sa XI Internacionalnog Amaterskog Prvenstva Srbije