“Golf je igra unutar 6,5 inča”

Gospodin Petrašin Matijević je profesionalac na polju sportske psihologije. Nakon rada sa sportistima iz raznih sportova, kako ekipnih tako i pojedinačnih, osnivač organizacije SPORTSPRO, upustio se u novu misiju – rad sa Nacionalnim golf timom Srbije.

Za početak, upoznajte nas sa terminom “mentalni trening”. Svi koji prate ili su uključeni u golf, znaju značaj ovog fenomena, ali nas zanima njegova definicija. 

Kada govorimo o sportu, mentalni trening možemo definisati kao proces tokom kojeg stičemo i usavršavamo psihološke veštine čije je postojanje nužno za postizanje rezultata koji odgovara nivou trenutne tehničke i kondicione spremnosti sportiste.

Sva iskustva elitnih sportista i naučna istraživanja u oblasti sportske psihologije pokazuju da je vrhunsko izvođenje sportske veštine uvek posredovano strukturom specifičnih mentalnih veština. Ukoliko ta mentalna struktura nije izgrađena i utrenirana, sportski rezultat će biti stvar sreće, trenutnog nadahnuća, koje se može i ne mora pojaviti u situaciji takmičenja. Čest je slučaj, gotovo pravilo, da sportisti koji ne praktikuju mentalni trening pokazuju veliki pad sportske veštine tokom takmičenja u odnosu na kvalitet koji pokazuju na treningu. Gotovo da nema turnira / takmičenja na kojem nećemo videti kako „bolji“ gubi od „slabijeg“.

Situacija sportskog takmičenja nužno podrazumeva određeni broj kritičnih trenutaka čije je efikasno prevazilaženje odlučujuće za postizanje dobrog rezultata. Samo sportista koji je kroz mentalni trening naučio da se pripremi za te kritične trenutke, da se sa njima suoči na pravi način i uspešno ih prevaziđe može očekivati zadovoljavajući sportski rezultat.

Mentalni trening, tj. proces sticanja specifičnih psiholoških veština u svom primarnom, bazičnom vidu, započinje od trenutka susreta deteta sa sportom. Već na tom ranom uzrastu stvaraju se temelji „mentalne snage“ koja će svoju kulminaciju dostići sa punom sportskom zrelošću. U tom periodu dete uči da voli sport, da uživa u izvođenju specifične motorne veštine, počinje da stiče samopoštovanje, da veruje u isplativost rada i truda, uči da analizira situacije, postavlja prioritete i planira aktivnosti, kontroliše svoje emocije, formuliše očekivanja, stvara odnos prema pobedi i porazu, uspehu i neuspehu, usavršava komunikaciju sa drugima… Ovo su bazična iskustva na kojima počiva buduća mentalna snaga i potencijal za postizanje značajnih sportskih rezultata. Neophodno je da programi treninga dece na nižim uzrastima budu primarno fokusirani na fizički-motorni razvoj i navedene psihološke karakteristike, bez forsiranja takmičarstva.

Tokom narednih faza sportskog razvoja mentalni trening postaje sve specifičniji i podrazumeva savladavanje konkretnih tehnika mentalne kontrole. Ove tehnike se odnose na upravljanje motivacijom za trening i takmičenje, kontrolu nivoa fiziološkog uzbuđenja (nivoa napetosti i anksioznosti), kontrolu emotivnih reakcija, unapređenje fokusa pažnje, usvajanje adekvatnih mehanizama za rešavanje i prevazilaženje kritičnih momenata, postavljanje i upravljanje sportskim ciljevima…

Sa mentalnim treningom započinje se na najranijim uzrastima i nastavlja tokom čitave sportske karijere.

Koji su najčešći problemi sa kojima se suočavaju deca takmičari?

Sam naziv „deca takmičari“ je u suštini problematičan. Deca po svojoj prirodi nisu takmičari, bar ne na onaj način na koji smo takmičari mi odrasli. Deca vole da se igraju, da uživaju u aktivnosti, da budu primećena, pohvaljena. Deci je bitno učestvovanje, tok igre, sâma aktivnost a ne toliko rezultat. Pobeda je apstraktan pojam, potpuno oslonjen na rezultat, i deca na uzrastu do 10, 11 godina ga ne razumeju na način na koji ga razumeju odrasli. Koncept takmičenja i pobede je koncept koji im je imputiran od strane odraslih, koncept koji ih uvodi u pritisak za koji oni nisu spremni. Dete će zbog emotivne vezanosti za roditelje i trenere prihvatiti da se takmiči, trudiće se da kroz pobedu ispuni očekivanja odraslih i pribavi sebi više emocija i poštovanja. Nažalost, mnoga deca ne mogu da izdrže taj pritisak i odlučuju se da napuste sport. Istraživanja pokazuju da je pritisak očekivanja koja roditelji i treneri imaju u vezi sa sportskim rezultatima deteta jedan od najčešćih razloga napuštanja sporta.

Dete nije „čovek u malom“. Ono je po svojim fizičkim, intelektualnim i emocionalnim karakteristikama bitno različito od odraslog čoveka. Nažalost, trenažni programi i očekivanja koja pred njih stavljamo najćešće su samo obimom umanjeni programi i očekivanja za odrasle. To je glavni izvor pritiska i štetnog uticaja sporta na decu.

Hoćete li nam nešto reći o radu na Školi golfa za juniore?

Kada su deca u pitanju, postoje razni pritisci i opasnosti koje sport može doneti svojim uticajem na najmlađe. Te opasnosti kriju se prvenstveno u programima koji  ignorišu uzrastne karakteristike dece prilikom određivanja sadržaja i načina izvođenja trenažnog procesa. Druga “slabost” gotovo svih, ili bar većine trenažnih programa je ta da zanemaruju vaspitnu funkciju sporta koja je na ranijim uzrastima podjednako važna kao i savladavanje tehnike konkretnog sporta.

Sa ponosom mogu da kažem da je “Škola golfa za juniore” jedan od retkih trenažnih programa koji se danas nude deci, a koji je u potpunosti uzrasno prilagođen i baziran podjednako na zahtevu za vaspitnim uticajem i savladavanjem tehnike golfa. Cilj nam je da tokom treninga, radeći na udarcima, stvorimo prostor da decu naučimo i sportskim vrlinama kao što su poštenje, čestitost, upornost, poštovanje, fer plej, samopouzdanje… Svi instruktori koji izvode treninge su prošli kroz posebnu obuku, ne samo tehničku već i psihološku, i  uključeni su u proces kontinuiranog praćenja i usavršavanja. Posebnost našeg juniorskog programa je i to što roditeljima nudimo priliku da zajedno sa nama aktivno učestvuju u procesu “vaspitanja kroz sport” njihove dece. Dosadašnja iskustva su više nego ohrabrujuća.

Kakvi su dosadašnji utisci i planovi vezano za rad sa golf reprezentacijom Srbije?

Zaista mi je zadovoljstvo što sam u svojstvu sportskog psihologa, “mental coach-a”, deo stručnog tima Golf asocijacije Srbije. Naša saradnja je započeta prošle sezone, a njen osnovni cilj je da svi programi, kako trenažni tako i razvojni, koji se izvode u okviru  GAS-a, u potpunosti ispune najsavremenije sportsko-edukativne standarde. Taj zahtev nužno podrazumeva da u sve programe bude, između ostalog, implementirana i savremena sportsko-psihološka praksa. Konkretno, mislim na sve ono o čemu sam govorio odgovarajući na prethodna pitanja.

Postoji jedna činjenica koja će svakako iznenaditi mnoge, čak i moje kolege koji nisu imali iskustvo u radu sa golferima, da je najveći zahtev za mentalnom kontrolom tokom igre upravo u golfu. Golf se često naziva igrom “u prostoru od 6,5 inča, između dva uva”. Svi iskusni golferi, posebno takmičari, to odlično znaju i teško da će te naći ijednog ozbiljnijeg golfera koji ne praktikuje mentalni trening potpuno ravnopravno sa treningom tehnike.

Rad sa našim reprezentativcima  počiva na metodologiji najsavremenijeg sportskog mentalnog treninga. Cilj nam je da razvijemo sve one mentalne veštine koje se pokazuju kao ključne u postizanju takmičarskog uspeha (kontrolu takmičarskog pritiska, očuvanje fokusa pažnje, unapređenje motivacije, reagovanje u kritičnim situacijama…). Osim toga, poseban trud ulažemo u primenu sportsko-psiholoških znanja pri koncipiranju treninga na način da se postigne što veća efikasnost i omogući najoptimalnije napredovanje u usavršavanju svih elemenata igre. Dosadašnja iskustva nam pokazuju da smo postigli očigledan uspeh, uspeh ne samo u postizanju sportskih rezultata koji su bolji od onih koje smo do sada postizali već, što je za budućnost našeg golfa najbitnije, uspeh u postavljanju sistema trenažnog procesa koji nam u perspektivi garantuje još veće uspehe.