Sportski strucnjaci sa izdatom dozvolom za rad

Ime i prezime Broj licence Period važenja licence Naziv licence   Golf klub 
Vladimir Simeunović 1/20 01.01.2020.-31.12.2022. Profesionalni golf trener GPN – Golf profesionalac nacionalni  GK Beograd
Nenad Simeunović 2/20 01.01.2020.-31.12.2022. Profesionalni golf trener GPN – Golf profesionalac nacionalni GK Beograd
Zoran Antonijević 3/20 01.01.2020.-31.12.2022.  Profesionalni golf trener GPN – Golf profesionalac nacionalni  GK Beograd
 Robert Savić 4/20 01.01.2020.-31.12.2022.  Sportski operativni trener golfa, A licenca GK Centar
 Danilo Kraljević 5/20 01.01.2020.-31.12.2022.  Sportski operativni trener golfa, A licenca GK Centar
 Darko Radlinski 7/20 01.01.2020.-31.12.2022.

 Sportski instruktor golfa, B licenca

 GK Centar
 Vuk Radović 6/20 01.01.2020.-31.12.2022. Sportski demonstrator golfa, C licenca  GK Centar