Sudije


Sudije


Predsednik odbora za sudije i pravila golfa

Goran Pajkić

Međunarodni sudija golfa

Borislav Todorović

Goran Pajkić

Nacionalni sportski sudija

Vladimir Simeunović

Ivica Suturović

Nenad Simeunović

Robert Savić

Sportski sudija

Milica Ošap

Privremena radna licenca

Zorica Pintarić

Jovana Trifunović

Marina Maljević

Milan Ilić

Etički kodeks


Pravilnik o licenciranju sudija