Sudije


Sudije


Sudija golfa III

1. Borislav Todorović 062/667-037
2. Slavica Živanović 064/616-53-29
3. Goran Pajkić 063/411-448

Sudija golfa II

4. Simeon Parađina 064/993-47-54
5. Ivana Milivojević 064/878-72-01
6. Jovan Popović 063/418-848
7. Dejan Simić 063/373-730
8. Bratislav Milutinović 064/878-72-09

Sudija golfa I

9. Jovana Trifunović 064/878-72-23
10. Robert Savić 064/399-18-06

Etički kodeks


Pracilnik o licenciranju sudija