Sudije


Sudije


Međunarodni sudija golfa

1. Borislav Todorović
2. Goran Pajkić

Nacionalni sportski sudija

3. Ivica Suturović
4. Jovana Trifunović

Sportski sudija

5.Zorica Pintarić
6.Milan Ilić
7. Milica Ošap

Etički kodeks


Pravilnik o licenciranju sudija