Osnovni podaci

Naziv Golf asocijacija Srbije
Skraćeni naziv GAS
Adresa

Ada Ciganlija 2, 11030 Beograd, Srbija

Telefon +381 11 4001810
Mail office@golfas.rs
PIB 104761311
Matični broj  17675257
Broj tekućeg računa  330-4008989-55
Ovlašćena lica

Dragan Šolak, Predsednik GAS

Irena Suturović Bogdanović, Generalni sekretar GAS

Datum osnivanja  22.09.2006.
Broj i datum rešenja o upisu u nadležni registar БС 1599/2012, БС 4324/2012, БС 2261/2016,БС 2958/2016
Vrsta saveza Nadležni nacionalni sportski savez
Članstvo u međunarodnim golf organizacijama Internacionalna Golf Federacija (International Golf Federation IGF)
Evropska Golf Asocijacija (European Golf Association EGA)
Internet sajt www.golfasocijacijasrbije.rs.
Facebook Golf asocijacija Srbije / Golf Association of Serbia
Instagram golfasocijacijasrbije