Golf azbuka

golf-azbukaUvodna reč koordinatora programa i Nacionalnog kapitena, Nebojše Lazića

Golf Azbuka je prvi dodir sa igrom golfa. Obzirom da se u golfu koriste palice sa kojima se kontroliše loptica, ovaj program predlaže plastičnepalice i platnene-sunđeraste loptice, pa se podrazumeva da je namenjen za najmlađe.
Osnovni parametric programa su sadržani u samom korišćenju opreme, baznih golf tehnika i sigurnosti u toku igre.

Prezentacije Golf Azbuke se održavaju u osnovnim školama i na sportskim manifestacijama različitog sadržaja (Naxi plaža, Dečiji sajam, Sport za sve, Ženski festival sporta).

Golf Azbuka ili Počni Golf je prvi nivo golf obrazovanja,odakle sva zainteresovana deca mogu krenuti u daljeistraživanje ovog sjajnog sporta u programima Nauči Golf &Igraj Golf.

Naša misija

Uticati na živote mladih ljudi kroz pružanje programa sportskog obrazovanja koji grade karakter uz povećanje životnih vrednosti i promociju zdravih izbora kroz igru golfa.

Nebojša Lazić – Sasha / National Golf Team Captain / captain@sbb.rs

Golf-bukvar-prezentacija-1

Golf-bukvar-prezentacija-2


Golf Azbuka u Osnovnim školama


VIDEO