Pravila golfa 2019

Definicije

I Osnove igre (pravila 1–4)

Pravilo. 1 – Igra, ponašanje igrača i Pravila
1.1 Igra golf
1.2 Standardi ponašanja igrača
1.3 Igranje po Pravilima

Pravilo 2. Igralište          
2.1. Granice igrališta i prostor van granica (aut)
2.2. Određeni delovi igrališta
2.3. Predmeti ili uslovi koji mogu uticati na igru
2.4. Područja u kojima se ne igra (zone neigranja)e the Help tab in the upper right of your screen.
 
Pravilo 3. Takmičenje   
3.1. Suštinski elementi svakog takmičenja
3.2. Meč-plej
3.3. Strouk-igra

Pravilo 4. Oprema igrača            
4.1. Štapovi
4.2. Loptice
4.3. Korišćenje opreme
 
II Igranje kruga i igranje na rupi (pravila 5–6)
Pravilo 5. Igranje kruga
5.1. Šta je krug
5.2. Vežbanje na igralištu pre igranja kruga ili između igranja krugova
5.3. Započinjanje i završavanje kruga
5.4. Igranje u grupama
5.5. Vežbanje tokom igranja kruga ili kada je igra zaustavljena
5.6. Neopravdano usporavanje; brz tempo igre
5.7. Zaustavljanje igre; nastavak igre

Pravilo 6. Igranje na rupi            
6.1. Započinjanje igre na rupi
6.2. Igranje lopticom sa polazišta
6.3. Loptice koje se koriste prilikom igranja na rupi
6.4. Redosled prilikom igranja na rupi
6.5. Završavanje igranja na rupi

III Igranje lopticom (pravila 7–11)
Pravilo 7. Traženje loptice: pronalaženje i identifikovanje loptice           
7.1. Kako korektno tražiti lopticu
7.2. Kako identifikovati lopticu
7.3. Podizanje loptice da bi se identifikovala
7.4. Nenamerno pomerena loptica prilikom njenog pronalaženja ili identifikovanja

Pravilo 8 .Igra se na igralištu onakvom kakvo se zatekne            
8.1. Delovanja igrača radi poboljšavanja uslova koji utiču na udarac
8.2. Namerna delovanja igrača radi menjanja drugih fizičkih uslova koji utiču na njegovu lopticu u mirovanju ili na udarac koji će biti izveden
8.3. Namerna delovanja igrača radi menjanja fizičkih uslova koji utiču na lopticu u mirovanju drugog igrača ili na udarac za koji se drugi igrač sprema

 Pravilo 9. Igra se lopticom iz položaja u kome je zatečena; podizanje ili pomeranje loptice koja je u mirovanju 
9.1. Igra se lopticom iz položaja u kome je zatečena
9.2. Odlučivanje o tome da li se loptica pomerila i šta je prouzrokovalo njeno pomeranje
9.3. Prirodne sile su pomerile lopticu
9.4. Loptica koju je podigao ili pomerio igrač
9.5. Protivnik u meč-pleju je podigao ili pomerio lopticu
9.6. Spoljašnji faktori su uticali na podizanje ili pomeranje loptice
9.7. Podizanje ili pomeranje označivača položaja loptice

Pravilo 10. Priprema za udarac i njegovo izvođenje; savet i pomoć; kediji           
10.1. Izvođenje udarca
10.2. Savet i drugi vidovi pomoći
10.3. Kediji
 
Pravilo 11. Loptica u kretanju slučajno udara osobu, životinju ili predmet; namerne radnje koje utiču na lopticu u kretanju            

11.1. Loptica u kretanju slučajno udara osobu ili je izložena spoljnem uticaju
11.2. Osoba namerno skreće ili zaustavlja lopticu u kretanju
11.3. Namerno pomeranje predmeta ili menjanje uslova radi uticanja na lopticu u kretanju
 
IV Posebna pravila za bankere i grinove (pravila 12–13)
Pravilo 12. Bankeri        
12.1. Kada je loptica u bankeru
12.2. Igranje lopticom koja je u bankeru
12.3. Specifična pravila za olakšice za lopticu u bankeru

Pravilo 13. Grinovi         
13.1. Dozvoljene ili zahtevane radnje na grinovima
13.2. Štap sa zastavicom
13.3. Loptica na rubu rupe

V Podizanje loptice i njeno vraćanje u igru (Pravilo 14) 
Pravilo 14. Postupci u vezi sa lopticom:  označavanje njenog položaja, podizanje i čišćenje; ponovno polaganje loptice na mesto; ispuštanje u područje olakšice; igranje sa pogrešnog mesta      
14.1. Označavanje položaja loptice, njeno podizanje i čišćenje
14.2. Ponovno polaganje loptice na mesto
14.3. Ispuštanje loptice u područje olakšice
14.4. Kada je igračeva loptica vraćena u igru pošto je prvobitna loptica ispala iz igre
14.5. Ispravljanje greške načinjene pri zameni loptice, njenom ponovnom polaganju, ispuštanju ili njenom postavljanju
14.6. Izvođenje sledećeg udarca sa mesta sa koga je izveden prethodni udarac
14.7. Igranje sa pogrešnog mesta

VI Dozvoljene olakšice (pravila 15–16)  
Pravilo 15. Olakšica zbog  neučvršćenih predmeta i pokretnih zapreka (uključujući lopticu ili označivač položaja loptice koji pomaže ili ometa igru)              
15.1. Neučvršćeni predmeti
15.2. Pokretne zapreke
15.3. Loptica ili značivač položaja loptice koji pomaže u igri ili je ometa

16.Olakšica u vezi sa nenormalnim stanjem igrališta (uključujući nepokretne zapreke); uslovi nastali usled prisustva opasne životinje; ukopana loptica 

16.1. Nenormalno stanje igrališta (uključujući nepokretne zapreke)
16.2. Uslov nasta usled prisustva opasne životinje
16.3. Ukopana loptica
16.4. Podizanje loptice da bi se sagledalo da li leži pod uslovima koji dozvoljavaju olakšicu

VII Olakšica sa kaznom (pravila 17–19) 
Pravilo 17. Područja kažnjavanja           
17.1. Opcije u vezi s lopticom u području kažnjavanja
17.2. Opcije pošto je igrano lopticom iz područja kažnjavanja
17.3. Bez olakšice primenom drugih pravila za lopticu u području kažnjavanja

Pravilo 18. Olakšica udarac-i-udaljenost, izgubljena loptica ili loptica u autu, provizorna loptica
18.1. Olakšica uz kaznu udarac i udaljenost dozvoljena je u svakom trenutku
18.2. Loptica izgubljena ili u autu; mora se uzeti olakšica udarca-i-udaljenosti
18.3. Provizorna loptica

Pravilo 19. Neigriva loptica        
19.1. Igrač može odlučiti da uzme olakšicu zbog neigrive loptice bilo gde izuzev u području kažnjavanja
19.2. Opcije olakšice za neigrivu lopticu u opštim područjima ili na grinu
19.3. Opcije olakšice za neigrivu lopticu u bankeru

VIII Postupci igrača i Takmičarske komisije kada se jave problemi u primeni pravila (Pravilo 20)

Pravilo 20. Rešavanje problema u vezi s pravilima tokom igranja kruga; sudijska odluka i odluka Takmičarske komisije  
20.1. Rešavanje problema u vezi s pravilima tokom igranja kruga
20.2. Odlučivanje o problemima u vezi s pravilima
20.3. Situacije koje nisu obuhvaćene pravilima

IX Drugi oblici igre (pravila 21–24)
Pravilo 21. Drugi oblici pojedinačne strouk-igre i pojedinačnog meč-pleja
21.1. Stejblford
21.2. Igra maksimalnog rezultata
21.3. Par/bogi
21.4 Meč-plej „tri loptice”
21.5. Ostali oblici igranja golfa

Pravilo 22. -Igra učetvoro (poznata i kao igra „naizmeničnih udaraca”)
22.1. Pregled igre učetvoro
22.2. Bilo koji od partnera može delovati za stranu
22.3. U okviru strane udarci se moraju izvoditi naizmenično
22.4. Započinjanje kruga
22.5. Partneri mogu zajednički koristitii štapove

Pravilo 23. Igra sa četiri loptice 
23.1. Pregled igre sa četiri loptice
23.2. Bodovanje u igri sa četiri loptice
23.3. Kada počinje i kada se završava igranje kruga; kada je završeno igranje na rupi
23.4. Jedan ili oba partnera mogu predstavljati stranu
23.5. Delovanja igrača koja utiču na igru partnera
23.6. Redosled igranja strana
23.7. Partneri mogu zajednički koristiti štapove
23.8. Kada se kazna primenjuje samo na jednog partnera ili kada se primenjuje na oba

Pravilo 24. Ekipno takmičenje  
24.1. Pregled ekipnih takmičenja
24.2. Termini koji se odnose za ekipna takmičenja
24.3. Kapiten ekipe
24.4. Dozvoljeni saveti u ekipnom takmičenju