Pravilo 12 – Bankeri

Svrha pravila: Pravilo 12 je posebno pravilo koje se odnosi na bankere, a oni su naročito pripremljena područja sa ciljem da se na njima testira igračeva sposobnost da igra lopticom iz peska. Da bi se osiguralo da se igrači suoče sa ovim izazovom, postoje neka ograničenja u pogledu dodirivanja peska pre nego što se izvede udarac i gde se može uzeti olakšica za lopticu u bankeru.

DIJAGRAM 12.1

12.1 Kada je loptica u bankeru

Loptica je u bankeru kada bilo koji njen deo:

 • dodiruje pesak na zemlji unutar granice bankera, ili
 • kada loptica jeste unutar granice bankera i miruje:
 • na tlu gde bi normalno bio pesak (na primer, odakle su vetar ili voda odneli pesak) ili
 • u ili na neučvršćenom predmetu, pokretnoj zapreci, području nenormalnog stanja igrališta ili sastavnom objektu koji dodiruje pesak u bankeru ili je na tlu na kome bi normalno trebalo da bude pesak.

Ako loptica leži na zemlji ili na travi ili na drugim rastućim ili pričvršćenim prirodnim predmetima unutar granice bankera a ne dodiruje pesak, onda loptica nije u bankeru.

Za situaciju u kojoj su delovi loptice istovremeno u bankeru i u nekom drugom području igrališta, pogledajte Pravilo 2.2c.

12.2 Igranje lopticom koja je u bankeru

Ovo pravilo se primenjuje kako tokom igranja kruga, tako i kada je igra zaustavljena po Pravilu 5.7a.

12.2a Uklanjanje neučvršćenih predmeta i pokretnih zapreka

Pre igranja lopticom iz bankera, igrač može ukloniti neučvršćene predmete u skladu sa Pravilom 15.1 i pokretne zapreke u skladu sa Pravilom 15.2.

Ovo obuhvata svako opravdano dodirivanje ili pokretanje peska u bankeru do kojeg dolazi pri navedenim delovanjima.

12.2b Ograničenja u pogledu dodirivanja peska u bankeru

(1) Kada je dodirivanje peska kažnjivo. Pre izvođenja udarca u lopticu u bankeru igrač ne sme:

 • namerno dodirivati pesak u bankeru rukom, štapom, grabuljama ili nekim drugim predmetom da bi proverio stanje peska i tako došao do informacije potrebne za izvođenje sledećeg udarca, ili
 • dodirnuti pesak u bankeru štapom:
 • u području pravo ispred ili pravo iza loptice (izuzev na način koji je dozvoljen Pravilom 7.1a pri korektnom traženju loptice ili Pravilom 12.2a pri uklanjanju neučvršćenog predmeta ili pokretne zapreke),
 • pri izvođenju probnog svinga, ili
 • pri izvođenju zamaha unazad tokom udarca.

(2) Kada dodirivanje peska nije kažnjivo. Izuzev onoga što je opisano u (1), ovim pravilom se ne zabranjuje igraču da dodiruje pesak u bankeru na bilo koji drugi način, što uključuje i sledeće:

 • ukopavanje stopalima radi zauzimanja stava za probni sving ili za udarac;
 • poravnavanje peska u bankeru kao vid brige za igralište;
 • postavljanje štapova, opreme ili drugih objekata u banker (bacajući ih ili polažući ih);
 • merenje, označavanje, podizanje, ponovno polaganje ili preduzimanje drugih delovanja po nekom pravilu;
 • naslanjanje na štap radi odmaranja, održavanja ravnoteže ili sprečavanja pada; ili
 • udaranje po pesku zbog frustriranosti ili ljutnje.

Ali igrač će biti kažnjen opštom kaznom ako dodirivanjem peska poboljšava uslove koji utiču na udarac, što je kršenje Pravila 8.1a. (Pogledajte i pravila 8.2 i 8.3 u vezi sa ograničenjima u pogledu poboljšavanja ili pogoršavanja drugih fizičkih uslova koji utiču na igru.)

(1)   Nema ograničenja pošto je lopticom igrano iz bankera. Pošto je igrano lopticom iz bankera i ona je van bankera, igrač može:

 • dodirivati pesak u bankeru bez kazne po Pravilu 12.2b(1) i
 • poravnavati pesak u bankeru kao vid brige za igralište bez kazne po Pravilu 8.1a.

Ovo važi čak i ako se loptica umiri van bankera a:

 • potrebno je ili se dozvoljava pravilima da igrač uzme olakšicu udarac-i-udaljenost ispuštajući lopticu u banker, ili
 • pesak u bankeru je na liniji igranja igrača pri sledećem udarcu koji igrač izvodi van bankera.

Ali ako se loptica kojom je igrano iz bankera vrati u banker, ili igrač uzima olakšicu ispuštajući lopticu u banker, ograničenja iz Pravila 12.2b(1) i 8.1a ponovo važe za lopticu u igri u bankeru.

Kazna za kršenje Pravila 12.2: opšta kazna.

12.3 Specifična pravila za olakšicu za lopticu u bankeru

Kada je loptica u bankeru, u toj situaciji se mogu primenjivati specifična pravila za olakšice usled:

 • smetnje zbog nenormalnog stanja igrališta (Pravilo 16.1c),
 • smetnje zbog opasne životinje (Pravilo 16.2), i
 • neigrive loptice (Pravilo 19.3).

Povratak na Pravila >>