Pravilo 17 – Područja kažnjavanja

Svrha pravila: Pravilo 17 je posebno pravilo za područja kažnjavanja – područja sa nekom kolličinom vode ili druga područja koja je definisala Takmičarska komisija i u kojima se loptica često gubi ili iz kojih se njome ne može igrati. Uz kaznu od jednog udarca, igrači mogu koristiti posebne opcije olakšica da bi igrali lopticom van područja kažnjavanja.

17.1 Opcije u vezi sa lopticom u području kažnjavanja

Područja kažnjavanja se definišu kao crvena ili žuta područja. Ovo utiče na igračeve opcije olakšica (pogledajte Pravilo 17.1d).

Igrač može stajati u području kažnjavanja da bi igrao lopticom koja je van područja kažnjavanja, pa i pošto je uzeo olakšicu zbog područja kažnjavanja.

17.1a Kada je loptica u području kažnjavanja

Loptica je u području kažnjavanja kada bilo koji deo loptice:

 • leži na tlu ili dodiruje tlo ili bilo šta drugo (kao što je bilo koji prirodni ili napravljeni objekat) unutar granice područja kažnjavanja, ili
 • jeste iznad granice ili bilo kog drugog dela područja kažnjavanja.

Za situaciju u kojoj je deo loptice u području kažnjavanja a deo u nekom drugom području igrališta, pogledajte Pravilo 2.2c.

17.1b Igrač može igrati lopticom iz položaja u kome se zatekla ili uzeti olakšicu sa kaznom

Igrač može:

 • ili igrati lopticom iz položaja u kome se zatekla bez kazne, po istim pravilima koja važe za lopticu u opštem području (što znači da nema posebnih pravila koja ograničavaju igranje lopticom iz područja kažnjavanja),
 • ili igrati lopticom sa mesta koje je van područja kažnjavanja uzimajući olakšicu po Pravilu 17.1d ili 17.2.

Izuzetak – Olakšica se mora uzeti zbog smetnje usled zone neigranja u području kažnjavanja (pogledajte Pravilo 17.1e).

17.1c Olakšica za lopticu koja nije pronađena ali se smatra da je u području kažnjavanja

Ako igračeva loptica nije pronađena a poznato je ili gotovo sigurno da se loptica umirila u području kažnjavanja:

 • igrač može uzeti olakšicu sa kaznom po Pravilu 17.1d ili 17.2;
 • jednom kada igrač uvede drugu lopticu u igru radi uzimanja olakšice na ovaj način:
 • prvobitna loptica nije više u igri i njome se ne sme igrati;
 • ovo važi čak i ako je je ova loptica potom pronađena na igralištu pre isteka vremena od tri minuta predviđenog za traženje (pogledajte Pravilo 6.3b).

Ali ako nije poznato ili gotovo sigurno da se loptica zaustavila u području kažnjavanja te je loptica izgubljena, igrač mora uzeti olakšicu udarac-i-udaljenost po Pravilu 18.2.

17.1d Olakšica za lopticu u području kažnjavanja

Ako je igračeva loptica u području kažnjavanja, što obuhvata i situaciju u kojoj je poznato ili gotovo sigurno da je loptica u području kažnjavanja iako nije pronađena, igrač ima sledeće opcije olakšice, svaku uz jedan kazneni udarac:

(1) Olakšica udarac-i-udaljenost. Igrač može igrati prvobitnom ili drugom lopticom s mesta sa kojeg je izveden prethodni udarac (pogledajte Pravilo 14.6).

(2) Olakšica unazad-po-liniji. Igrač može ispustiti prvobitnu ili drugu lopticu (pogledajte Pravilo 14.3) u područje olakšice zasnovano na referentnoj liniji koja se proteže pravo unazad od rupe kroz procenjenu tačku u kojoj je prvobitna loptica prešla granicu područja kažnjavanja:

 • Referentna tačka: tačka na igralištu koju je izabrao igrač a koja je na referentnoj liniji i dalje je od rupe nego procenjena tačka (bez ograničenja koliko daleko unazad je na liniji):
 • pri izboru ove referentne tačke, igrač treba da naznači tu tačku nekim predmetom (kao što je ti);
 • ako igrač ispušta lopticu a da nije izabrao ovu tačku, smatra se da je referentna tačka ona tačka na liniji koja je na istom rastojanju od rupe kao i tačka u kojoj je ispuštena loptica prvi put udarila o tlo.
 • Veličina područja olakšice merena od referentne tačke: jedna dužina štapa, ali uz ova ograničenja:

Ograničenja u pogledu položaja područja olakšice:

 • ne sme biti bliže rupi od referentne tačke i
 • može biti u bilo kojem području igrališta izuzev u istom području kažnjavanja,
 • ali ako je više od jednog područja igrališta unutar jedne dužine štapa od referentne tačke, loptica se mora umiriti u području olakšice u istom području igrališta u kome je loptica prvi put udarila o tlo kada je bila ispuštena u područje olakšice.

DIJAGRAM #1 17.1d

DIJAGRAM #2 17.1d

(3) Olakšica sa strane (samo za crvena područja kažnjavanja). Kada je loptica poslednji put prešla granicu crvenog područja kažnjavanja, igrač može ispuštati prvobitnu ili drugu lopticu u ovo područje olakšice sa strane (pogledajte Pravilo 14.3):

 • Referentna tačka: procenjena tačka u kojoj je prvobitna loptica poslednji put prešla granicu crvenog područja kažnjavanja.
 • Veličina područja olakšice merena od referentne tačke: dve dužine štapa, ali u okviru sledećih ograničenja:
 • Ograničenja u pogledu položaja područja olakšice:
 • ne sme biti bliže rupi od referentne tačke i
 • može biti u bilo kojem području igrališta izuzev u istom području kažnjavanja,
 • ali ako je više od jednog područja igrališta unutar dve dužine štapa od referentne tačke, loptica se mora umiriti u području olakšice u istom području igrališta u kome je loptica prvi put udarila o tlo kada je bila ispuštena u područje olakšice.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, deo 8; Model lokalnog pravila B-2 (Takmičarska komisija može usvojiti lokalno pravilo kojim dozvoljava olakšicu sa strane na suprotnoj strani crvenog područja kažnjavanja na istom rastojanju od rupe).

17.1e Mora se uzeti olakšica zbog smetnje od zone neigranja u području kažnjavanja

U svakoj od sledećih situacija, igrač ne sme igrati lopticom iz položaja u kome je zatečena:

(1) Kada je loptica u zoni neigranja u području kažnjavanja. Igrač mora uzeti olakšicu sa kaznom po Pravilu 17.1d ili 17.2.

(2) Kada zona neigranja na igralištu ometa stav ili sving u području kažnjavanja. Ako je loptica igrača u području kažnjavanja, a van je zone neigranja ali zona neigranja (bez obzira na to da li je u delu nenormalnog stanja igrališta ili u području kažnjavanja) ometa područje nameravanog stava igrača ili područje njegovog nameravanog svinga, igrač mora:

 • ili uzeti olakšicu sa kaznom van područja kažnjavanja po Pravilu 17.1d ili 17.2,
 • ili uzeti olakšicu bez kazne ispuštajući prvobitnu ili drugu lopticu u ovo područje olakšice (ako ono postoji) u području kažnjavanja (pogledajte Pravilo 14.3):
 • Referentna tačka: najbliža tačka potpune olakšice zbog zone neigranja.
 • Veličina područja olakšice merena od referentne tačke: jedna dužina štapa, ali
 • u okviru sledećih ograničenja:
 • Ograničenja u pogledu položaja područja olakšice:
 • mora biti u istom području kažnjavanja u kome leži loptica i
 • ne sme biti bliže rupi od referentne tačke.

Ali nema olakšice bez kazne zbog smetnji od zone neigranja pod (2):

 • kada je igrati lopticom iz položaja u kome je zatečena očevidno neopravdano zbog nečeg drugog a ne zbog zone neigranja (na primer, zbog toga što igrač ne može izvesti udarac jer je loptica u žbunu), ili
 • kada smetnja postoji samo zbog igračevog izbora štapa, vrste stava ili svinga, ili pravca igranja koji je očevidno neopravdan pod datim okolnostima.

Da biste ustanovili šta valja činiti kada postoji smetnja od zone neigranja za lopticu koja je bilo gde sem u području kažnjavanja, pogledajte Pravilo 16.1f.

Kazna za igranje lopticom sa pogrešnog mesta pri čemu se krši Pravilo 17.1: opšta kazna po Pravilu 14.7a.

17.2 Opcije pošto je igrano lopticom iz područja kažnjavanja

17.2a Kada se loptica kojom je igrano iz područja kažnjavanja umiri u nekom drugom području kažnjavanja

Ako se loptica kojom je igrano iz područja kažnjavanja umiri u istom ili u nekom drugom području kažnjavanja, igrač može igrati lopticom iz položaja u kome se zatekla (pogledajte Pravilo 17.1b).

Ili, uz jedan kazneni udarac, igrač može uzeti olakšicu sa sledećim opcijama:

(1) Uobičajene opcije za olakšicu. Igrač može uzeti olakšicu udarac-i-udaljenost po Pravilu 17.1d(1), olakšicu unazad-po-liniji po Pravilu 17.1d(2) ili, za crveno područje kažnjavanja, olakšicu sa strane po Pravilu 17.1d(3).

Po Pravilu 17.1d(2) ili (3), procenjena tačka koja se koristi za određivanje područja olakšice jeste tačka u kojoj je loptica poslednji put prešla granicu područja kažnjavanja u kome loptica sada leži.

Ako igrač uzima olakšicu udarac-i-udaljenost tako što ispušta lopticu u području kažnjavanja (pogledajte Pravilo 14.6) a potom odlučuje da ne igra ispuštenom lopticom s mesta na kom se umirila:

 • igrač može uzeti sledeću olakšicu van područja kažnjavanja po Pravilu 17.1d(2) ili (3) (za crveno područje kažnjavanja) ili po Pravilu 17.2a(2).
 • Ako igrač to učini, kažnjava se još jednim kaznenim udarcem, što čini ukupno dva kaznena udarca: jedan udaraca za uzimanje olakšice udarac-i-udaljenost, i jedan udarac za uzimanje olakšice van područja kažnjavanja.

(2) Dodatna opcija za olakšicu: igranje s mesta sa kojeg je izveden poslednji udarac van područja kažnjavanja. Umesto da koristi jednu od uobičajenih opcija za olakšicu navedenih u (1), igrač može izabrati da igra prvobitnom ili drugom lopticom s mesta sa kojeg je izveo poslednji udarac izvan područja kažnjavanja (pogledajte Pravilo 14.6).

DIJAGRAM #1 17.2a

DIJAGRAM #2 17.2a

17.2b Kada je loptica kojom je igrano iz područja kažnjavanja izgubljena, u autu ili neigriva van područja kažnjavanja

Po igranju lopticom iz područja kažnjavanja, od igrača se može ponekad zahtevati da izabere olakšicu udarac-i-udaljenost jer je prvobitna loptica:

 • ili u autu ili je izgubljena van područja kažnjavanja (pogledajte Pravilo 18.2),
 • ili neigriva van područja kažnjavanja (pogledajte Pravilo 19.2a).

Ako igrač uzima olakšicu udarac-i-udaljenost tako što ispušta lopticu u području kažnjavanja (pogledajte Pravilo 14.6) a potom odlučuje da ne igra ispuštenom lopticom s mesta na kome se ona umirila:

 • igrač može uzeti sledeću olakšicu van područja kažnjavanja po Pravilu 17.1d(2) ili  (3) (za crveno područje kažnjavanja) ili po Pravilu 17.2a(2);
 • ako igrač to učini, kažnjava se još jednim kaznenim udarcem, što čini ukupno dva kaznena udarca: jedan za uzimanje olakšice udarac-i-udaljenost i drugi udarac za uzimanje olakšice van područja kažnjavanja.

Igrač može direktno uzeti ovakvu olakšicu van područja kažnjavanja a da prvo ne ispušta lopticu u području kažnjavanja, ali se i dalja kažnjava sa ukupno dva kaznena udarca.

Kazna za igranje lopticom s pogrešnog mesta kršenjem Pravila 17.2: opšta kazna po pravilu 14.7a.

17.3 Bez olakšice primenom drugih pravila za lopticu u području kažnjavanja

Kada je loptica igrača u području kažnjavanja, nema olakšica za:

 • smetnju usled nenormalnog stanja igrališta (Pravilo 16.1),
 • ukopanu lopticu (Pravilo 16.3), ili
 • neigrivu lopticu (Pravilo 19).

Jedina opcija koja je na raspolaganju igraču jeste da uzme olakšicu sa kaznom po Pravilu 17.

Ali kada prisustvo opasne životinje ometa igranje lopticom iz područja kažnjavanja, igrač može uzeti ili olakšicu bez kazne u području kažnjavanja ili olakšicu sa kaznom van područja kažnjavanja (pogledajte Pravilo 16.2b[2]).

Povratak na Pravila >>