Pravilo 19 – Neigriva loptica

Svrha pravila: Pravilo 19 bavi se nekolicinom igračevih  opcija za olakšicu zbog neigrive loptice. To dozvoljava igraču da bira koju će opciju koristiti – uobičajeno sa jednim kaznenim udarcem– da bi se izbavio iz teške situacije bilo gde na igralištu  (izuzev u području kažnjavanja).               

19.1 Igrač može odlučiti da uzme olakšicu zbog neigrive loptice bilo gde izuzev u području kažnjavanja

Jedino igrač može odlučiti da tretira svoju lopticu kao neigrivu uzimajući olakšicu s kaznom  po Pravilu 19.2 ili 19.3.

Olakšica zbog neigrive loptice dozvoljena je bilo gde na igralištu, izuzev u području kažnjavanja.

Ako je loptica neigriva u području kažnjavanja, igračeva jedina opcija za olakšicu jeste da uzme olakšicu sa kaznom po Pravilu 17.

19.2 Opcije olakšice zbog neigrive loptice u opštem području ili na grinu

Igrač može uzeti olakšicu zbog neigrive loptice korišćenjem jedne od tri opcije po Pravilu 19.2a, b ili c, u svakom slučaju dodajuću jedan kazneni udarac.

 • Igrač može uzeti olakšicu udarac-i-udaljenost po Pravilu 19.2a čak i kada prvobitna loptica nije pronađena i identifikovana.
 • Ali da bi uzeo olakšicu unazad-po-linijii po Pravilu 19.2b ili olakšicu sa strane po Pravilu 19.2c, igrač mora znati mesto na kome je prvobitna loptica.

19.2a Olakšica udarac-i-udaljenost

Igrač može igrati prvobitnom ili drugom lopticom s mesta sa kojeg je izveden prethodni udarac (pogledajte Pravilo 14.6).

19.2b Olakšica unazad-po-liniji

Igač može ispuštati prvobitnu ili drugu lopticu (pogledajte Pravilo 14.3) u području olakšice koje je zasnovano na referentnoj liniji koja se prostire unazad od rupe kroz mesto na kome leži prvobitna loptica:

 • Referentna tačka: tačka na igralištu koju je izabrao igrač a nalazi se na referentnoj liniji i dalje je od rupe nego što je to mesto na kome leži prvobitna loptica (bez ograničenja u pogledu toga koliko unazad na liniji):
 • pri biranju ove tačke, igrač treba da je naznači korišćenjem nekog predmeta (kao što je ti);
 • ako igrač ispušta lopticu a da nije izabrao ovu tačku, smatra se da je referentna ona tačka na liniji koja je na istom rastojanju  od rupe kao i tačka u kojoj je ispuštena loptica prvi put udarila o tlo.
 • Veličina područja olakšice merena od referentne tačke: jedna dužina štapa, ali u okviru sledećih ograničenja:
 • Ograničenja u pogledu položaja područja olakšice:
 • ne sme biti bliže rupi od referentne tačke i
 • može biti u bilo kom području igrališta,
 • ali ako se više od jednog područja igrališta nalazi unutar jedne dužine štapa od referentne tačke, loptica se mora umiriti u području olakšice u istom području igrališta u kome je loptica prvi put udarila o tlo pri ispuštanju u područje olakšice.

19.2c Olakšica sa strane

Igrač može ispuštati prvobitnu ili drugu lopticu u ovo područje olakšice sa strane (pogledajte Pravilo 14.3):

 • Referentna tačka: mesto na kome je prvobitna loptica.
 • Veličina područja olakšice merena od referentne tačke: dve dužine štapa, ali u okviru ovih ograničenja:
 • Ograničenja u pogledu položaja područja olakšice:
 • ne sme biti bliže rupi od referentne tačke i
 • može biti u bilo kom području igrališta,
 • ali ako se više od jednog područja igrališta nalazi unutar dve dužine štapa od referentne tačke, loptica se mora umiriti u području olakšice u istom području igrališta u kome je loptica prvi put udarila o tlo pri ispuštanju u područje olakšice.

Kazna za igranje lopticom s pogrešnog mesta kršenjem Pravila 19.2: opšta kazna po Pravilu 14.7a

DIJAGRAM 19.2

19.3 Opcije olakšice za neigrivu lopticu u bankeru

19.3a Uobičajene opcije olakšice (jedan kazneni udarac)

Kada je igračeva loptica u bankeru:

 • igrač može uzeti olakšicu zbog neigrive loptice uz jedan kazneni udarac po bilo kojoj opciji u Pravilu 19.2, izuzev:
 • što se loptica mora ispustiti i umiriti u području olakšice u bankeru bez obzira na to da li igrač uzima olakšicu unazad-po-liniji (pogledajte Pravilo 19.2b) ili olakšicu sa strane (pogledajte Pravilo 19.2c).

DIJAGRAM 19.3

19.3b Dodatna opcija za olakšicu (dva kaznena udarca)
Kao dodatnu opciju olakšice kada je igračeva loptica u bankeru, uz ukupno dva kaznena udarca, igrač može uzeti olakšicu unazad-po-liniji van bankera po Pravilu 19.2b.
Kazna za igranje lopticom s pogrešnog mesta kršenjem Pravila 19.3: opšta kazna po Pravilu 14.7a

Povratak na Pravila >>