Pravilo 2.Igralište

Povratak na Pravila >>

Svrha pravila: Pravilom 2 uvode se osnovni pojmovi o igralištu koje svaki igrač treba da zna

 • na igralištu je pet definisanih područja i
 • postoji nekoliko tipova definisanih predmeta i uslova koji mogu uticati na igru.

Važno je znati područja na igralištu na kojima leži loptica i status bilo kog predmeta i uslova koji smetaju jer oni često utiču na igračeve opcije igranja lopticom ili uzimanja olakšice.

2.1 Granice igrališta i aut (prostor van granica)

Golf se igra na igralištu čije granice je odredila Takmičarska komisija. Područja koja nisu na igralištu u autu su.

2.2 Određeni delovi igrališta

Postoji pet područja na igralištu.

2.2a Opšte područje
Opšte područje obuhvata čitavo igralište izuzev četiri posebna područja igrališta, opisana u Pravilu 2.2b.
Ovo područje naziva se „opštim” jer:

 • obuhvata veći deo igrališta i predstavlja područje na kome će se najčešće igrati igračevom lopticom dok loptica ne stigne do grina;
 • ono obuhvata sve tipove tla i rastućih ili pričvršćenih predmeta koji se nalaze u tom području, kao što su fervej (engl.fairway – [košena] čistina), raf (engl.rough –[nekošena] livada) i drveće.DIJAGRAM 2.2

2.2b Četiri posebna područja

Neka pravila se odnose posebno na četiri područja igrališta koja ne pripadaju opštem području:

 • polazište sa kojeg igrač mora započeti igru na rupi na kojoj igra (Pravilo 6.2);
 • sva područja kažnjavanja (Pravilo 17);
 • svi bankeri (Pravilo 12);
 • grin  na rupi na kojoj igrač igra (Pravilo 13).

2.2c Određivanje područja igrališta na kome leži loptica

Na osnovu područja igrališta na kome leži loptica, određuju se pravila koja se primenjuju pri igranju lopticom ili pri uzimanju olakšice.
Smatra se da loptica uvek leži na samo jednom području igrališta:

 • ako je jedan deo loptice na opštem području a drugi na jednom od četiri posebna područja igrališta, postupa se kao da loptica leži na tom posebnom području igrališta;
 • ako je jedan deo loptice na jednom a drugi na drugom posebnom području igrališta, postupa se kao da cela loptica leži na posebnom području koje je prvo po sledećem redosledu: područje kažnjavanja, banker, grin.

2.3 Predmeti ili uslovi koji mogu uticati na igru

Neka pravila predviđaju olakšicu bez kazne na osnovu ometanja koja potiču od nekih definisanih predmeta ili uslova, kao što su:

 • neučvršćeni predmeti (Pravilo 15.1),
 • pokretne zapreke (Pravilo 15.2) i
 • nenormalno stanje igrališta, što obuhvata rupe koje su napravile životinjetlo u popravcinepokretne zapreke i privremenu vodu (Pravilo 16.1).

Ali ne postoji olakšica bez kazne zbog objekata koji označavaju granicu igrališta ili zbog sastavnih objekata koji utiču na igru.

2.4 Područja u kojima se ne igra (zone neigranja)

Zona neigranja je određeni deo igrališta na kome nije dozvoljeno igranje, koji je u nenormalnom stanju (nenormalno stanje igrališta) (pogledajte Pravilo 16.1f) ili je područje kažnjavanja (pogledajte Pravilo 17.1e).
Igrač mora uzeti olakšicu kada:

 • je njegova loptica u zoni neigranja;
 •  zona neigranja utiče na njegov planirani stav ili na područje nameravanog svinga prilikom igranja lopticom van zone neigranja (pogledajte pravila 16.1f i 17.1e).

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije u delu 5H(1) (Kodeks ponašanja može nalagati igračima da stoje potpuno van zone neigranja).

Povratak na Pravila >>