Pravilo 24 – Ekipna takmičenja

Svrha pravila: Pravilo 24 bavi se ekipnim takmičenjima (igranim kao meč-plej ili kao strouk-igra), u kojima se više igrača ili strana takmiče kao ekipe, pri čemu se rezultati njihovih krugova ili mečeva kombinuju da bi se dobio jedan ukupan rezultat za ekipu.

24.1 Pregled ekipnih takmičenja

  • „Ekipa” je grupa igrača koji igraju kao pojedinci ili kao strane takmičeći se protiv drugih ekipa.
  • Njihova igra u ekipnim događajima može takođe biti i deo drugog takmičenja (kao što je strouk-igra pojedinaca) koje se odvija u isto vreme.

Pravila 1–23 primenjuju se na ekipno takmičenje modifikovana ovim posebnim pravilima.

24.2 Termini koji se odnose na ekipna takmičenja

Takmičarska komisija odlučuje o obliku igre, o tome kako će se izračunavati ukupni rezultat za ekipu i o drugim uslovima takmičenja, kao što su:

  • u meč-pleju, broj bodova koji se dobijaju za pobedu ili za nerešen rezultat u meču;
  • u strouk-igri, broj rezultata koji se računaju za svaki ukupni rezultat ekipe;
  • da li se takmičenje može završiti nerešenim rezultatom i, ako ne može, kako će se razrešavati situacija sa nerešenim rezultatom.

24.3 Kapiten ekipe

Svaka ekipa može imenovati kapitena ekipe da vodi ekipu i da odlučuje u njeno ime, na primer, koji će igrači iz ekipe igrati u kojim krugovima i mečevima, kojim redosledom će igrati i koji igrači će igrati kao partneri.
Kapiten ekipe može biti igrač u takmičenju.

24.4 Dozvoljeni saveti u ekipnom takmičenju

24.4a Osoba kojoj je dozvoljeno da daje savete ekipi (savetodavac)
Takmičarska komisija može usvojiti lokalno pravilo kojim se dozvoljava svakom timu da imenuje jednu osobu („savetodavca”) koja može davati savet i drugu pomoć, onako kako je dozvoljeno Pravilom 10.2b(2), igračima u ekipi tokom igranja kruga i od koje igrači iz ekipe mogu tražiti savet:

  • savetodavac može biti kapiten ekipe, trener ekipe ili druga osoba (uključujući člana ekipe koji se takmiči);
  • Takmičarskoj komisiji se mora prijaviti ko je savetodavac pre nego što dođe do davanje saveta;
  • Takmičarska komisija može dozvoliti da se savetodavac ekipe promeni tokom igranja kruga ili tokom takmičenja.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, deo 8; Model lokalnog pravila H-2 (Takmičarska komisija može usvojiti lokalno pravilo kojim se dozvoljava svakoj ekipi da imenuje dva savetodavca).

24.4b Ograničenja koja se odnose na savetodavca tokom igranja

Ako je savetodavac ekipe istovremeno i igrač ekipe, nije mu dozvoljeno da u toj ulozi deluje dok igra krug u takmičenju.
Tokom igranja kruga, savetodavac se tretira kao bilo koji drugi igrač – član ekipe zbog ograničenja u pogledu saveta po Pravilu 10.2a.

24.4c Nije dozvoljeno savetovanje među članovima ekipe koji nisu partneri
Izuzev kada igra zajedno kao partner za stranu:

  • igrač ne sme tražiti savet od člana svoje ekipe koji igra na igralištu niti savet sme davati članu svoje ekipe koji igra na igralištu;
  • ovo se primenjuje bez obzira na to da li član ekipe igra u istoj grupi kao i igrač ili u drugoj grupi na igralištu.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, deo 8; Model lokalnog pravila H-5 (u ekipnom takmičenju u strouk-igri, gde se igračev rezultat za krug računa samo kao deo rezultata ekipe, Takmičarska komisija može usvojiti lokalno pravilo kojim se dozvoljava članovima ekipe igranje u istoj grupi da bi jedni drugima mogli davati savete čak i ako nisu partneri).
Kazna za kršenje Pravila 24.4: opšta kazna.

Povratak na Pravila >>