Pravilo 9 – Igra se lopticom iz položaja u kome je zatečena; podizanje ili pomeranje loptice koja je u mirovanju

Svrha pravila: Pravilo 9. tumači temeljni princip igre: „Igraj lopticom iz položaja u kome je zatečena”. 

 • Ako se igračeva loptica umiri, a potom je pomere prirodne sile, kao što su vetar ili voda, igrač mora normalno igrati lopticom sa njenog novog mesta.
 • Ako bilo ko ili bilo kakav spoljašnji uticaj pomeri ili podigne lopticu koja se umirila pre nego što se udarac izvede, loptica se mora ponovo položiti na njeno prvobitno mesto.
 • Kada je u blizini bilo koje loptice u mirovanju, igrač mora biti obazriv, a igrač koji prouzrokuje kretanje sopstvene loptice ili loptice protivnika obično će biti kažnjen (izuzev na grinu).

Pravilo 9. primenjuje se na lopticu u mirovanju u igri na igralištu, a primenjuje se kako tokom igranja kruga tako i kada je igra zaustavljena po Pravilu 5.7a.

9.1 Igra se lopticom iz položaja u kome leži

9.1a Igranje lopticom sa mesta na kome se umirila

Igračevom lopticom u mirovanju na igralištu mora se igrati iz položaja u kome je zatečena, izuzev kada pravila dozvoljavaju igraču ili zahtevaju od igrača:

 • da igra lopticom sa drugog mesta na igralištu ili
 • da podigne lopticu i potom je ponovo položi na mesto sa kog je podignuta.

9.1b Šta činiti kada se loptica pokreće tokom zamaha unazad ili udarca

Ako igračeva loptica u mirovanju počinje da se kreće pošto je igrač počeo svoj udarac ili zamah unazad za udarac, a igrač nastavi da izvodi udarac:

 • loptica se ne sme ponovo položiti, bez obzira na to šta je uzrok njenog pomeranja;
 • umesto toga, igrač mora igrati lopticom sa mesta na kome se umirila posle udarca;
 • ako je igrač prouzrokovao da se loptica pomeri, pogledajte Pravilo 9.4b da biste ustanovili da li postoji kazna.

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom koja je na pogrešnom mestu, tako da se krši Pravilo 9.1: opšta kazna po pravilima 6.3b ili 14.7a.

Ako usled pojedinačnog delovanja ili usled povezanih delovanja dođe do višestrukog kršenja pravila, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

9.2 Odlučivanje o tome da li se loptica pomerila i šta je prouzrokovalo njeno pomeranje

9.2a Odlučivanje o tome da li se loptica pomerila

Smatra se da se igračeva loptica iz mirovanja pomerila samo ako je poznato ili gotovo sigurno da se to desilo.

Ako se loptica možda pomerila, ali to nije poznato ili gotovo sigurno, smatra se da se ona nije pomerila i mora se njome igrati iz položaja u kome leži.

9.2b Odlučivanje o tome šta je prouzrokovalo pomeranje loptice

Kada se loptica u mirovanju pomerila:

 • mora se odlučiti šta je prouzrokovalo njeno pomeranje;
 • ovim se odlučuje da li igrač lopticu mora ponovo položiti (vratiti na mesto) ili igrati njome iz položaja u kome je zatečena i da li ima kažnjavanja.

(1) Četiri moguća uzroka. Pravila poznaju samo četiri moguća uzroka usled kojih se loptica iz mirovanja pomera pre nego što igrač izvede udarac:

 • prirodne sile, kao što su vetar ili voda (pogledajte Pravilo 9.3);
 • igrač, što obuhvata i igračevog kedija (pogledajte Pravilo 9.4);
 • protivnik u meč-pleju, što obuhvata i protivnikovog kedija (pogledajte Pravilo 9.5) ili
 • spoljašnji faktor, što obuhvata bilo kog drugog igrača u strouk-igri (pogledajte Pravilo 9.6).

Pogledajte pravila 22.2 (u igri učetvoro, bilo koji partner može delovati za stranu i njegovo delovanje tretira se kao delovanje igrača) i 23.5 (u igri sa četiri loptice, bilo koji partner može delovati za stranu i njegovo delovanje u vezi s igračevom lopticom ili opremom tretira se kao delovanje igrača).

(2) Standard „poznato ili gotovo sigurno” u odlučivanju o tome šta je prouzrokovalo pomeranje loptice.

 • Smatra se da su igrač, protivnik ili spoljašnji faktor pomerili lopticu samo ako je poznato ili gotovo sigurno da su uzrok pomeranja.
 • Ako nije poznato ili gotovo sigurno da je bar jedan od navedenih uzroka uzrok pomeranja loptice, smatra se da su lopticu pomerile prirodne sile.

Pri primeni ovog standarda, moraju se razmotriti sve opravdano dostupne informacije, što znači sve informacije kojima igač raspolaže ili ih može steći ulažući opravdan napor i bez neprihvatljivog odlaganja igre.

9.3 Loptica koju su pomerile prirodne sile

Ako prirodne sile (kao što su vetar ili voda) uzrokuju pomeranje igračeve loptice u mirovanju:

 • nema kazne i
 • lopticom se mora igrati sa njenog novog mesta.

IzuzetakLoptica, koja je na grinu, mora se ponovo položiti ako se pomera pošto je već bila podignuta i ponovo položena (pogledajte Pravilo 13.1d): ako se igačeva loptica na grinu pomera pošto je igrač već bio podigao i ponovo položio na mesto sa kojeg se pomerila:

 • loptica se mora ponovo položiti na svoje prvobitno mesto (koje se mora proceniti ukoliko nije poznato) (pogledajte Pravilo 14.2);
 • loptica se mora vratiti na svoje početno mesto bez obzira na to šta je uzrok njenog pomeranja (što obuhvata i prirodne sile).

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom koja je na pogrešnom mestu tako da se krši Pravilo 9.3: opšta kazna po Pravilu 6.3b ili 14.7a.

Ako usled pojedinačnog delovanja ili usled povezanih delovanja dođe do višestrukog kršenja pravila, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

9.4 Loptica koju je podigao ili pomerio igrač

Ovo pravilo primenjuje se samo kada je poznato ili gotovo sigurno da je igrač (što obuhvata i igračevog kedija) podigao svoju umirenu lopticu ili je uzrok njenog pokretanja.

9.4a Kada se podignuta ili pomerena loptica mora ponovo položiti

Ako igrač podiže svoju umirenu lopticu ili je uzrok njenog pomeranja, loptica se mora ponovo položiti na prvobitno mesto (koje se mora proceniti ako nije poznato) (pogledajte Pravilo 14.2), izuzev:

 • kada igrač podiže lopticu po nekom pravilu da bi uzeo olakšicu ili da bi lopticu položio na drugo mesto (pogledajte pravila 14.2d i 14.2e) ili
 • kada se loptica pokrenula tek pošto je igrač počeo udarac ili zamah unazad za udarac i potom nastavio sa izvođenjem udarca (pogledajte Pravilo 9.1b).

9.4b Kazna za podizanje ili namerno dodirivanje loptice ili za uzrokovanje da se ona pokrene

Ako igrač podigne ili namerno dodirne svoju umirenu lopticu ili uzrokuje da se ona pomeri, dobija jedan kazneni udarac.

No, postoje četiri izuzetka:

Izuzetak 1 –  Igraču je dozvoljeno da podigne ili pomeri lopticu: igrač se ne kažnjava kada podigne lopticu ili uzrokuje da se ona pomeri po nekom pravilu koje:

 • dozvoljava da se loptica podigne i da se onda ponovo položi na svoje početno mesto,
 • zahteva da se pomerena loptica ponovo položi na svoje početno mesto, ili
 • zahteva ili dozvoljava igraču da ispusti ili postavi lopticu tako da bi njome igrao sa drugog mesta.

Izuzetak 2 – Slučajno pomeranje pre nego što je loptica pronađena: igrač se ne kažnjava kada uzrokuje slučajno pomeranje loptice prilikom njenog traženja ili identifikovanja (pogledajte Pravilo 7.4).

Izuzetak 3 – Slučajno pomeranje na grinu: igrač se ne kažnjava kada uzrokuje slučajno pomeranje loptice na grinu (pogledajte Pravilo 13.1d), bez obzira na to kako je do toga došlo.

Izuzetak 4 – Slučajno pomeranje bilo gde van grina, primenjujući neko pravilo: igrač se ne kažnjava kada slučajno uzrokuje pomeranje loptice bilo gde van grina tokom opravdanih delovanja radi:

 • označavanja mesta na kome je loptica ili podizanja ili ponovnog polaganja loptice kada mu je to dozvoljeno (pogledajte pravila 14.1 i 14.2),
 • pomeranja pokretne zapreke (pogledajte Pravilo 15.2),
 • ponovnog uspostavljanja pogoršanih uslova kada je to dozvoljeno (pogledajte Pravilo 8.1d),
 • uzimanja olakšice po nekom pravilu, što uključuje i određivanje da li je olakšica raspoloživa po pravilu (kao što je zamahivanje štapom da bi se ustanovilo da li to utiče na stanje), ili gde uzeti olakšicu (kao što je određivanje najbliže tačke za potpunu olakšicu), ili
 • merenja po nekom pravilu (kao što je odlučivanje o redosledu igranja po Pravilu 6.4).

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom koja je na pogrešnom mestu tako da se krši Pravilo 9.4: opšta kazna po pravilima 6.3b ili 14.7a.

Ako usled pojedinačnog delovanja ili usled povezanih delovanja dođe do višestrukog kršenja pravila, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

9.5 Loptica koju je podigao ili pomerio protivnik u meč-pleju

Ovo pravilo primenjuje se samo onda kad je poznato ili gotovo sigurno da je protivnik (što uključuje i protivnikovog kedija) podigao igračevu umirenu lopticu ili je uzrokovao da se ona pokrene.

Situacijom u kojoj protivnik igra igračevom lopticom kao pogrešnom lopticom bavi se Pravilo 6.3c(1), a ne ovo pravilo.

9.5a Kada podignuta ili pomerena loptica mora biti vraćena na mesto

Ako protivnik podigne ili pomeri igračevu umirenu lopticu, loptica se mora ponovo položiti na svoje pravo mesto (koje se mora proceniti ako nije poznato) (pogledajte Pravilo 14.2), izuzev:

 • kada protivnik predaje sledeći udarac, rupu ili meč (pogledajte Pravilo 3.2b), ili
 • kada protivnik podigne ili pomeri lopticu u mirovanju na zahtev igrača jer igrač namerava da primeni neko pravilo radi uzimanja olakšice ili da položi lopticu na drugo mesto.

9.5b Kazna za podizanje ili namerno dodirivanje loptice ili za uzrokovanje njenog pomeranja

Ako protivnik podiže ili namerno dodiruje igračevu umirenu lopticu ili ako uzrokuje njeno pomeranje, protivnik dobija jedan kazneni udarac.

Ali ima nekoliko izuzetaka:

      Izuzetak 1 – Protivniku je dozvoljeno da podigne igračevu lopticu: kada protivnik podigne lopticu, nema kažnjavanja u sledećim slučajevima:

 • kada predaje udarac, rupu ili meč igraču, ili
 • na igračev zahtev.

      Izuzetak 2 – Označavanje i podizanje igračeve loptice na grinu greškom: nema kažnjavanja kada protivnik na grinu greškom, verujući da je njegova sopstvena loptica, označi mesto igračeve loptice i podigne je.

      Izuzetak 3 – Isti izuzeci kao za igrača: nema kažnjavanja kada protivnik slučajno uzrokuje kretanje loptice delovanjima obuhvaćenim izuzecima 2, 3 ili 4 u Pravilu 9.4b.

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom sa pogrešnog mesta kršeći Pravilo 9.5: opšta kazna po pravilima 6.3b ili 14.7a.

Ako usled pojedinačnog delovanja ili usled povezanih delovanja dođe do višestrukog kršenja pravila, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

9.6 Lopticu je podigao ili pomerio spoljašnji faktor

Ako je poznato ili gotovo sigurno da je spoljašnji faktor (što uključuje drugog igrača u strouk–igri ili drugu lopticu) podigao ili pomerio igračevu lopticu:

 • to se ne kažnjava i
 • loptica se mora ponovo položiti na svoje prvobitno mesto (koje se, kada nije poznato, mora proceniti) (pogledajte Pravilo 14.2).

Ovo se primenjuje bez obzira na to da li je igračeva loptica pronađena.

Ali ako nije poznato ili gotovo sigurno da je lopticu podigao ili pomerio spoljašnji faktor i da je loptica izgubljena, igrač mora uzeti olakšicu udarac-i-udaljenost po Pravilu 18.2.

Ako je drugi igrač igrao igračevom lopticom kao pogrešnom lopticom, to je obuhvaćeno Pravilom 6.3c(2), a ne ovim pravilom.

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom sa pogrešnog mesta kršeći Pravilo 9.6: opšta kazna po pravilima 6.3b ili 14.7a.

Ako usled pojedinačnog delovanja ili usled povezanih delovanja dođe do višestrukog kršenja pravila, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

9.7 Označivač položaja loptice je podignut ili pomeren

Ovim pravilom obuhvaćeno je ono što treba činiti kada je označivač položaja loptice koji označava  mesto podignute loptice podignut ili pomeren pre nego što je loptica ponovo položena.

9.7a Loptica ili označivač položaja loptice mora se ponovo položiti

Ako je igračev označivač položaja loptice podignut ili pomeren na bilo koji način (što obuhvata i prirodne sile) pre nego što je loptica ponovo položena, igrač mora:

 • ili ponovo položiti lopticu na njeno pravo mesto (koje se, ako nije poznato, mora proceniti) (pogledajte Pravilo 14.2),
 • ili postaviti označivač položaja loptice radi označavanja tog pravog mesta.

9.7b Kazna za podizanje označivača položaja loptice ili za uzrokovanje njegovog pomeranja

Ako igrač, ili njegov protivnik u meč-pleju, podignu igračev označivač položaja loptice ili uzrokuju njegovo pomeranje (kada je loptica podignuta, a nije još ponovo položena), igrač ili protivnik se kažnjavaju jednim kaznenim udarcem.

Izuzetak – Izuzeci pravila 9.4b i 9.5b koji se primenjuju na podizanje označivača položaja loptice ili na uzrokovanje njegovog pomeranja: u svim slučajevima u kojima se igrač ili protivnik ne kažnjavaju za podizanje igračeve loptice ili za slučajno uzrokovanje njenog pomeranja, ne kažnjava se ni za podizanje ili slučajno pomeranje igračevog označivača položaja loptice.

Kazna za igranje nekorektno zamenjenom lopticom ili za igranje lopticom sa pogrešnog mesta kršeći Pravilo 9.7: opšta kazna po pravilima 6.3b ili 14.7a.

Ako usled pojedinačnog delovanja ili usled povezanih delovanja dođe do višestrukog kršenja pravila, pogledajte Pravilo 1.3c(4).

Povratak na Pravila >>