Pobednici Srpske Amaterske lige

Godina 2019 2018 2017 2016
Kategorija Muškarci
do 12 / Andrej Dimitrijević Vukašin Suturović Vukašin Suturović
do 16 Nikola Bojanić Nikola Bojanić Luka Jovanović Luka Jovanović
do 21 / Dane Cvetković Sergej Stojiljković Mihailo Dimitrijević
35+/21+ Radomir Beloševac Tibor Roklicer Mihailo Dimitrijević Tibor Roklicer
Kategorija Dame
do 12 / Zara Korać / Lara Todorović
do 16 Lara Todorović Lara Todorović Jana Marinović Jelena Lainović
do 21 Jefimija Đorđević Jefimija Đorđević Sara Sušić Tamara Palkovljević
30+/21+ Jelena Đurđić Irena S. Bogdanović Maja Ilić Jelena Đorđević