Aktivnosti

Aktivnosti 2013


Aktivnosti 2012


- Usklađenje programske aktivnosti SPGU sa PGAs of Europe;
- Učlanjenje u PGAs of Europe (the Professional Golfers’ Associations of Europe);
- Saradnja sa Golf Asocijacijom Srbije i svim Golf klubovima u Srbiji prilikom planiranja i sprovođenja programa rada, sa ciljem unapređenja golfa u Republici Srbiji;
- Organizacija Pro-Am turnira koji će se održati 17/18. septembra.