Ciljevi

CILJEVI SPGU-a

  • Organizovanje, omasovljenje, unapređenje i popularizacija golfa u Srbiji, u cilju postizanja vrhunskih sportskih rezultata u golfu;
  • Unapređenje stručnog rada profesionalnih trenera i igrača golfa;
  • Organizacija i sprovođenje profesionalnih golf takmičenja.

DELATNOSTI KOJIMA SPGU OSTVARUJE CILJEVE:

  • Saradnja sa nadležnim institucijama pri izradi propisa koji se odnose na organizaciju obrazovanja i profesionalni status trenera i igrača golfa;
  • Popularisanje golfa i SPGU-a putem propagandne delatnosti, u sredstvima javnog informisanja, organizovanjem sportskih takmičenja i priredbi zabavnog karaktera;
  • Staranje o stručnom školovanju, usavršavanju i stručnom unapređenju članova SPGU;
  • Saradnja sa Profesionalnim Golf Asocijacijama drugih zemalja i sa PGAs of Europe;
  • Staranje o izboru, pripremama i učestvovanju članova SPGU na takmičenjima u zemlji i inostranstvu;
  • Organizacija i učestvovanje na sportskim i dr. manifestacijama koje imaju funkciju popularizaciju golfa i svih sportova u Republici Srbiji.