Juniorski tim

Sastav juniorskog tima za 2018. godinu:

Dečaci:

1. Andrija Đorđević (GK Beograd)
2. Dane Cvetković
3. Luka Jovanović (GK Beograd)
4. Marko Jokić (GK Centar)
5. Sergej Stojiljković (GK Sava)

Devojčice:

1.Jana Marinović (GK Beograd)
2.Jefimija Đorđević (GK Beograd)

Sastav proširenog spiska tima za 2018. godinu:

1. Vuk Milićević (GK Beograd)
2. Vukašin Suturović (GK Sava)
3. Jelisaveta Vasiljević (GK Beograd)
4. Lara Todorović (GK Beograd)
5. Marko Sušić (GK Centar)
6. Momir Vicković (GK Beograd)
7. Nikola Bojanić (GK Beograd)